blindning

Kopiera term
term inom forskning där man hemlighåller vilka deltagare som får den ena eller den andra av de prövade behandlingsformerna, även gruppindelningen hålls hemlig för både försökspersoner, försöksledare och för dem som värderar effekten.