blod

Kopiera term
sanguis, hema, flytande vävnad i blodkärlen som tar upp, binder, transporterar och levererar syre, koldioxid, näringsämnen, ämnesomsättningsprodukter och signalsubstanser, samt svarar tillsammans med blodkärlen för blodstillning vid blödning.
blood
Kopiera term
sanguis, hema, liquid tissue inside blood vessels that takes up, binds, transports and delivers oxygen, carbon dioxide, nutrients, metabolites and hormones, and acts together with blood vessels to achieve hemostasis in event of bleeding.