blod-hjärnbarriären

Kopiera term
fysiologisk mekanism där sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl reglerar ämnesutbytet mellan blod och hjärnvävnad.
blood-brain barrier
Kopiera term
physiological mechanism that regulates the exchange of substances between blood and brain tissue.