blodkroppar

Kopiera term
blodets beståndsdelar: erytrocyter röda blodkroppar som bl.a. transporterar syre; leukocyter vita blodkroppar som bl.a. försvarar kroppen mot bakterier och virus; trombocyter blodplättar som behövs för blodets koagulation.
blood cells
Kopiera term
blood components: erythrocytes (red blood cells that transport oxygen), leukocytes (white blood cells that defend the body against bacteria), thrombocytes (platelets responsible for blood stasis).