blodlipider

Kopiera term
blodfetter, fettämnen i blodet: triglycerider, kolesterol och fosfolipider som transporteras i blodet bundna till proteiner som i sin tur bildar lipoproteiner: LDL, HDL och VLDL (se dessa ord).
blood lipids
Kopiera term
see blood fats, serum lipids.