blodplasma

Kopiera term
vätska innehållande bl.a. vatten, albumin, immunoglobuliner, fibrinogen, kolhydrater, fetter, salter samt slaggprodukter, och som tillsammans med blodkropparna utgör blodet.
blood plasma
Kopiera term
fluid containing substances such as water, albumin, immunoglobulins, fibrinogen, carbohydrates, fats, salts and waste products, which along with blood cells comprise blood.