blotting

Kopiera term
(eng.), biokemisk teknik där makromolekyler separeras på en gel och överförs till papper för vidare analys: Northern b. studie av RNA; Southern b. studie av DNA; Western b. studie av proteiner.
blotting
Kopiera term
biochemical technique in which macromolecules are separated on a gel and transferred to paper for further analysis: Northern blotting study of RNA; Southern b. study of DNA; Western b. study of proteins.