blue baby

Kopiera term
medfödda hjärtfel, hos barn, som orsakar dålig syresättning av blodet och därmed blåfärgning av huden.
blue baby
Kopiera term
congenital heart defect in newborns, resulting in poor oxygenation of the blood and bluish discoloration of the skin.