bolusdos

Kopiera term
tillförsel av en hög dos av ett läkemedel för att snabbare nå terapeutisk koncentration i blodet.
bolus dose
Kopiera term
administration of a high dose of medication to achieve more rapid therapeutic concentration in the blood.