borrelios

Kopiera term
infektionssjukdom orsakad av borreliabakterier som sprids med fästingar, vanligt symtom är en ringformad rodnad på huden: neuroborrelios hjärhinneinflammation orsakad av borreliabakterien.
Lyme disease
Kopiera term
infectious disease caused by Borrelia bacteria and spread by ticks.