botulism

Kopiera term
matförgiftning orsakad av bakterien Clostridium botulinum, som ger dubbelseende, sväljningssvårigheter och slutligen andningsförlamning.
botulism
Kopiera term
food poisoning, caused by Clostridium botulinum bacteria, which causes double vision, swallowing problems and ultimately respiratory paralysis.