bristsjukdom

Kopiera term
sjukdomstillstånd orsakad av brist på vitaminer, mineralämnen eller andra i kosten nödvändiga komponenter.
deficiency disease
Kopiera term
disease condition caused by lack of vitamins, minerals or other necessary dietary substances.