bukplastik

Kopiera term
kirurgiskt ingrepp som utförs för att ta bort överflödig hud i bukväggen som kan uppstå efter förlossning eller snabb viktnedgång.
abdominoplasty
Kopiera term
surgical procedure carried out to remove redundant skin on the abdominal wall which may result from childbirth or rapid weight loss.