butterfly

Kopiera term
(eng.), liten nål som används på barn eller personer med tunna blodkärl för provtagning och infusion av vätskor.
butterfly
Kopiera term
small needle used on children or people with thin blood vessels to obtain blood samples and to infuse fluids.