calicivirus

Kopiera term
RNA-virus, t.ex. norovirus, som ger upphov till häftiga kräkningar, diarré och ibland feber (vinterkräksjuka).
calicivirus
Kopiera term
RNA-virus, e.g., Norwalk virus, causing severe vomiting, diarrhea and sometimes fever (winter vomiting disease).