capsula

Kopiera term
kapsel: c. adiposa fettrik vävnad kring njuren; c. interna vit hjärnmassa innehållande nervbanor till och från storhjärnsbarken.
capsula
Kopiera term
capsule: capsula adiposa adipose tissue surrounding kidney; c. interna white matter of brain containing neural pathways to and from cerebral cortex.