carcinoembryonalt antigen

Kopiera term
CEA, antigen som normalt utsöndras av vissa celler under fosterstadiet och vid vissa tumörsjukdomar, framför allt kolorektalcancer.
carcinoembryonic antigen
Kopiera term
CEA, antigen normally secreted by certain cells during the fetal stage and in certain malignant diseases, especially colorectal cancer.