celiaki

Kopiera term
glutenintolerans, tillstånd där intag av gluten orsakar inflammation och tillbakabildning av tarmvilli på tunntarmsslemhinnan, vilket leder till nedsatt upptag av föda.
celiac disease
Kopiera term
gluten intolerance, gluten intake causing inflammation of mucous membrane of the small intestine, resulting in malabsorption.