cellförmedlad immunitet

Kopiera term
cellreaktion i immunsystemet avgörande för avdödning av bl.a. virusinfekterade celler eller tumörceller.
cell-mediated immunity
Kopiera term
cellular reaction in the immune system crucial for killing threats such as virus-infected cells or tumor cells.