celom

Kopiera term
sekundär kroppshåla, hålighet hos embryot som utvecklas till lungsäcks-, hjärtsäcks- och bukinnehåll.
coelom
Kopiera term
secondary body cavity, embryonic cavity that will develop into the pleural, pericardial and peritoneal cavities.