centorkriterier

Kopiera term
fyra kriterier som stöder misstanke om streptokockinfektion: feber >38,5, ömmande körtlar i käkvinklarna, varbelagda tonsiller, ingen hosta.
Centor Criteria
Kopiera term
four criteria supporting suspicion of streptococcal infection: fever >38.5, tender anterior cervical lymphadenopathy, tonsillar exudates, no cough.