cerebral

Kopiera term
som hör till storhjärnan: c. angiografi kontraströntgenundersökning av hjärnans blodkärl; c. pares hjärnskada uppkommen under fosterstadiet, förlossningen eller de tre första levnadsåren vilken lett till störning av muskelrörelser och andra funktionsrubbningar; c. vaskulär lesion hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.
cerebral
Kopiera term
pertaining to cerebrum: cerebral angiography contrast radiography of blood vessels of the brain; c. paresis brain damage arising during fetal stage, childbirth or the three first year of life leading to impaired muscle movements and other dysfunction.