cerklage

Kopiera term
1. metalltråd för fixation av fraktur. 2. band som fästes runt ögat efter operation vid näthinneavlossning. 3. sutur runt livmoderhalsen som anläggs vid försvagad livmoderhals.
cerclage
Kopiera term
1. metal wire for fixation of fracture. 2. band surgically attached around the eye to treat retinal detachment; scleral buckle. 3. Suture around uterine cervix to support weakened structure.