cervikal dystoni

Kopiera term
spastisk torticollis, krampaktig vridning av huvudet på grund av ofrivilliga muskelsammandragningar av halsens och nackens muskler.
cervical dystonia
Kopiera term
spasmodic torticollis, uncontrollable and often painful muscle contractions in the neck.