cervikobrakialt syndrom

Kopiera term
lokal smärta i halsryggen med utstrålande stickningar och känselnedsättning i ett dermatom (hudområde).
cervicobrachial syndrome
Kopiera term
local pain in cervical spine with radiating tingling and sensory deficit in a defined skin area (dermatome).