chapmanplatta

Kopiera term
odlingsplatta med hög koncentration av NaCl som hämmar tillväxt av de flesta bakterier, dock ej stafylokocker.
Chapman plate
Kopiera term
culture plate with a high concentration of NaCl to inhibit growth of most bacteria, but not staphylococci.