chock

Kopiera term
allvarligt tillstånd vid otillräcklig syresättning av vävnader orsakat av t.ex. blodförlust, trauma, hjärtsvikt, blodförgiftning, hjärnskada eller allergi.
shock
Kopiera term
serious condition involving inadequate oxygenation of tissues caused by conditions such as blood loss, trauma, cardiac failure, blood poisoning, brain damage or allergy.