circulus

Kopiera term
liten ring: c. vitiosus två samtidiga sjukdomars ogynnsamma inverkan på varandra; c. willisi artärring vid hjärnbasen bildad av tre anastomoser mellan arteria cerebri anterior, a. cerebri media och a. communicans posterior.
circulus
Kopiera term
small ring: circulus vitiosus adverse impact of two concurrent diseases on one another; c. willisi circle of willis, arterial ring surrounding base formed by three anastomoses between arteria cerebri anterior (anterior cerebral artery), a. cerebri media (medial cerebral artery) and a. communicans posterior (posterior communicating artery).