citronsyracykeln

Kopiera term
Krebs cykel, biokemiskt reaktionsmönster för slutlig nedbrytning av kolhydrater, fetter och vissa aminosyror.
citric acid cycle
Kopiera term
Krebs cycle, biochemical reaction pattern for final breakdown of carbohydrates, fats and certain amino acids.