claudicatio intermittens

Kopiera term
fönstertittarsjuka, hälta och vadsmärta som orsakas av åderförkalkning i benens artärer.
claudicatio intermittens
Kopiera term
intermittent claudication, limping and calf pain caused by atherosclerosis in leg arteries.