cloudy swelling

Kopiera term
(eng.), form av nedbrytning av vävnader (t.ex. lever, njurar, hjärta), på grund av skada på cellmembran med ett karakteristiskt grumligt utseende.
cloudy swelling
Kopiera term
a degenerative process in tissues (e.g., liver, kidneys or in the heart ) due to damage to cell membranes with a typical cloudy appearance.