coronavirus

Kopiera term
grupp av virus som oftast ger vanliga förkylningssymtom, kan också orsaka luftvägssjukdomarna mers, sars och COVID-19 .
coronavirus
Kopiera term
a group of viruses which may cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and COVID-19.