covid-19

Kopiera term
infektionssjukdom som orsakas av en typ av coronavirus (sars-cov-2), ger främst feber, luftvägsbesvär och lunginflammation (allvarlig sjukdom drabbar främst äldre och personer med bakomliggande sjukdomar).
COVID-19
Kopiera term
disease caused by coronavirus (SARS-CoV-2), symptoms are most often fever, cough, and shortness of breath (complications may include pneumonia and acute respiratory distress syndrome).