cystisk fibros

Kopiera term
CF, ärftlig sjukdom där störning i salttransporten hos vissa celler orsakar segt slem i lungor och pankreas, vilket leder till kronisk lungsjukdom samt malabsorption (bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen).
cystic fibrosis
Kopiera term
CF, hereditary disease involving disruption of salt transportation in certain cells, which causes viscous mucus in the lungs and pancreas, leading to chronic lung disease and malabsorption (inadequate absorption of nutrients from the intestines).