cytologprov

Kopiera term
cellprov från slidväggen, livmodertappen och nedre delen av livmoderhalskanalen för undersökning i mikroskop.
cytology sample
Kopiera term
smear from the vaginal wall, cervix and lower part of the cervical canal for microscopic examination.