degeneration

Kopiera term
1. försämring av en art. 2. omvandling av celler, vävnader eller organ så att funktionen försämras.
degeneration
Kopiera term
1. deterioration of a species. 2. change in cells, tissues or organs resulting in functional decline.