denguefeber

Kopiera term
virussjukdom förekommande i tropiska och subtropiska områden som sprids via myggor, vanliga symtom är feber, luftvägsbesvär och muskelsmärtor.
Dengue fever
Kopiera term
tropical and subtropical viral disease with symptoms of fever, respiratory problems and muscle pain.