depåbehandling

Kopiera term
läkemedelstillförsel som innebär att medlet löses och tillförs blodet långsamt, t.ex. vid injektion i en muskel.
depot treatment
Kopiera term
drug delivery method which involves slow dissolution and absorption by the blood, such as in intramuscular injection.