depåplåster

Kopiera term
beredningsform av ett läkemedel avsett att placeras på oskadad hud för att långsamt tillföra kroppen läkemedlet genom huden.
transdermal patch
Kopiera term
formulation of a medicinal product intended to be placed on intact skin for slow delivery of drug through skin to the body.