dermoidcysta

Kopiera term
hudbeklädd cysta innehållande vävnader från olika utvecklingsstadier, t.ex. hår, tand eller nagel.
dermoid cyst
Kopiera term
cystic teratoma; skin-covered cyst containing tissues from various stages of development; e.g. hair, teeth or nails.