desinfektion

Kopiera term
reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta.
disinfection
Kopiera term
reduction in number of microorganisms to a level that does not entail risk of infection or transmission of infection.