deviation

Kopiera term
avvikelse: d. conjugée uppåtvändning av ögonen åt samma sida, ses vid vissa hjärnsjukdomar.
deviation
Kopiera term
deflection: deviation conjugée upward gaze of the eyes toward the same side, seen in certain diseases of the brain.