diafragmabråck

Kopiera term
medfödd defekt i förbindelsen mellan bröst- och bukhåla där bukens organ tränger upp i bröstkorgen och försämrar lungornas utveckling.
diaphragmatic hernia
Kopiera term
congenital defect in the connection between chest (thoracic) and abdominal cavities through which abdominal organs bulge into the chest cavity, and thereby impair lung development.