dialys

Kopiera term
särskiljande eller borttagande av skadliga ämnen från blodet vid bristande njurfunktion: hemodialys blodet renas utanför kroppen när det pumpas genom en konstgjord njure (dialysator); peritonealdialys bukhinnedialys där bukhinnan används som membran.
dialysis
Kopiera term
separation or removal of harmful substances from the blood in renal failure: hemodialysis blood is cleansed outside the body as it is pumped through an artificial kidney (dialysis machine); peritoneal dialysis use of peritoneum as dialysis membrane.