differentialräkning

Kopiera term
diff., undersökning av leukocyter: t.ex. neutrofila granulocyter (ökar vid bakteriell infektion), lymfocyter (ökar vid virusinfektion), eosinofila granulocyter (ökar vid överkänslighetsreaktion, parasitinfektion), basofila granulocyter (ökar vid polycytemia vera och vid leukemi).
differential count
Kopiera term
diff., morphological examination of white blood cells in circulating blood.