disseminerad intravaskulär koagulation,

Kopiera term
DIC, akut tillstånd med okontrollerad aktivering av blodets koagulation.
disseminated intravascular coagulation,
Kopiera term
DIC, acute condition of uncontrolled activation of blood coagulation system.