dopamin

Kopiera term
1. signalsubstans i centrala nervsystemet med betydelse för motorisk aktivitet. 2. inotropt medel som används vid t.ex. hjärtinfarkt, trauma och sepsis.
dopamine
Kopiera term
1. neurotransmitter in central nervous system, important for motor activity. 2. inotropic drug used in situations such as myocardial infarction, trauma and sepsis.