druvbörd

Kopiera term
mola hydatidosa, blåsbildning i livmodern på grund av onormal kromosomuppsättning hos det befruktade ägget.
molar pregnancy
Kopiera term
mola hydatidosa, formation of grape-like clusters in the uterus due to abnormal set of chromosomes in the fertilized egg.