dynamisk spirometri

Kopiera term
bedömning av flödesmotståndet i luftvägarna vid maximal snabb utandning efter maximal inandning.
dynamic spirometry
Kopiera term
assessment of flow resistance in airways during maximum forced expiration after maximum inhaled breath.