dyspraxi

Kopiera term
funktionsnedsättning som innebär en svårighet att utföra samordnade rörelser, t.ex. svårigheter med tal, skriva för hand, balans och rumslig uppfattning.
dyspraxia
Kopiera term
impairment involving difficulty performing coordinated movements such as difficulties with speech, writing, balance and spatial perception.